Cenovo výhodné cestovanie

Autobusy sú dostupné pre všetkých. Zaisťujú základnú mobilitu obyvateľstva (doprava do školy, do práce, za lekárom, na úrady), vozia ľudí aj za oddychom, spoznávaním prírody či mestských oblastí. Po celom svete sú autobusy masovo využívané aj pre vzdelávacie, školské alebo športové výlety. A v neposlednom rade – autobusy dokonale dopĺňajú ďalšie spôsoby dopravy tým, že tvoria prípoje k vlakovej alebo leteckej doprave.

Podpora hromadnej autobusovej dopravy vytvára viac pracovných miest, čistejšie životné prostredie, zvyšuje bezpečnosť cestnej premávky a lepšiu sociálnu súdržnosť a spravodlivosť.

Cenovo dostupná pre užívateľov
Vďaka cenovej dostupnosti je autobusová doprava prednostným dopravným prostriedkom aj pre občanov s nižšími príjmami. Bez autobusov by najmä táto skupina ľudí čelila ekonomickým problémom, ale aj kráteniu voľnočasových aktivít.

Cenovo dostupná pre štát
Autobusy  vo významnej miere pokrývajú aj náklady na infraštruktúru, napriek tomu že ju nevyužívajú len oni. Vo väčšine európskych krajín autobusy prostredníctvom rôznych daní a poplatkov prispievajú 1,5 až 2 krát viac financiami ako sú súvisiace vládne výdavky.

V slovenčine má slovo „dostupný“ aj iný význam ako len keď hovoríme o cene cestovania. Autobus je známy tým, že má množstvo zastávok na trase a vie obslúžiť územie, kde sa žiadny iný dopravný prostriedok hromadnej dopravy nedostane. Autobus ma fyzicky najbližšie k zákazníkovi.