Zapájame sa do Európskeho týždňa mobility

Medzinárodnú kampaň o udržateľnej mestskej mobilite, ktorá sa uskutočňuje v dňoch od 16. do 22. septembra, podporujú aj najvýznamnejšie slovenské podniky v regionálnej autobusovej doprave združené v Zväze autobusovej dopravy.

Spoločnosti slovenskej autobusovej dopravy (SAD) sa do Európskeho týždňa mobility zapájajú šírením osvety vo vzťahu k hromadnej doprave na úkor individuálnej automobilovej dopravy. Vo všetkých slovenských krajských mestách dnes prebieha rozdávanie letákov určených predovšetkým vodičom automobilov, ktoré informujú ľudí o pozitívach autobusovej dopravy a prinášajú argumenty k tvrdeniu, že autobusová doprava je bezpečná, pohodlná, zelená, efektívna a dostupná. Letáky sú k dispozícii taktiež na autobusových staniciach jednotlivých dopravcov.