O kampani

Kampaň Autobusová doprava – rozumná voľba nesie v origináli názov Smart Move.

Myšlienka kampane je jednoduchá. Zdvojnásobenie využívania autobusovej a autokarovej dopravy na celom svete.
Chceme urobiť Smart Move – alebo „múdry presun“ – presuňme sa z áut do autobusov!

Prečo? Využívaním autobusov zlepšíme bezpečnosť cestnej premávky, znížime preťaženie ciest, šetríme viac životné prostredie a  množstvu ľudí ponúkneme účinný spôsob, ako sa presunúť z jedného miesta na druhé. Autobusy môžu ideálne prepojiť a doplniť aj ostatné  druhy dopravy.
A to všetko pri minimálnych nákladoch pre daňových poplatníkov.
To prináša obrovské ekonomické výhody!

Niektorí ľudia však stále nie sú presvedčení o výhodách autobusovej dopravy. Prostredníctvom kampane chceme širokej verejnosti, politikom a médiám priblížiť dostupné argumenty, prečo sú autobusy najlepším riešením súčasných problémov mobility, ktorým čelí moderná spoločnosť. Dúfame, že aj vďaka tomu získame väčšiu podporu a mnohí z nás si uvedomia, že je dôležité zmeniť alebo upraviť svoje návyky vo využívaní dopravných prostriedkov.
 
Ako veľká je kampaň Smart Move?
 
Kampaň je celosvetová pod patronátom IRU. Prebieha aj na národných, regionálnych, lokálnych a individuálnych úrovniach vo svojich verziách.
Kampaň po celom svete podporujú nielen autobusoví dopravcovia, ale aj popredné priemyselné organizácie, výrobcovia autobusov, médiá, rovnako aj jednotlivci – priaznivci múdrych riešení, ktorým sú blízke hodnoty a ciele kampane.
 
Kto by sa mal zapojiť do kampane?
Jednoducho povedané: každý.
Vy, váš sused, vaši priatelia a rodina, celebrity a každý, kto by chcel ukázať, že riešenia pre udržateľnú mobilitu existujú a je po nich vysoký dopyt.
 
Populácia stále narastá, čo znamená väčšie nároky v oblasti mobility, a súčasne väčšie znečistenie životného prostredia. Pritom však narastá túžba po energeticky účinných technológiách a formách mobility.
 
Možno to neviete, ale vlády po celom svete aktívne hľadajú nové spôsoby, ako zvýšiť bezpečnosť na cestách, znížiť škody spôsobené na životnom prostredí a naplniť potreby svojich občanov tak, aby to stálo čo najmenej času a peňazí. Žiaľ, autobusy nie sú prioritne zahrňované pri navrhovaní riešení.
 
To je dôvod, prečo by sa mal do kampane zapojiť každý z nás.
 
Čím viac ľudí presadne do autobusov, tým viac budú načúvať aj politici a inštitúcie. Čím viac politikov bude počúvať, tým skôr sa vytvorí priestor na zlepšenie našich služieb pre Vás.