Partneri

Zväz autobusovej dopravy združuje najvýznamnejšie podniky na Slovensku poskytujúce výkony vo verejnom záujme v autobusovej doprave pre samosprávne kraje (spoločnosti slovenskej autobusovej dopravy SAD). Sektor slovenskej autobusovej dopravy ročne prevezie takmer 190 miliónov cestujúcich, vykoná viac ako 206 miliónov km a jeho flotila predstavuje 3.550 vozidiel. Spoločnosti pravidelne investujú do modernosti a bezpečnosti vozidiel a komfortu autobusových staníc. Zväz autobusovej dopravy má 14 členov, ktorými sú najväčší autobusoví dopravcovia na Slovensku.

ČESMAD Slovakia je najvplyvnejšie záujmové združenie na Slovensku profesijne orientované na cestnú dopravu. Združuje takmer 900 členov, podnikateľov v oblasti medzinárodnej a vnútroštátnej cestnej dopravy, ktorí dnes tvoria približne 50 percent dopravných kapacít Slovenskej republiky.

Združenie ČESMAD Slovakia intenzívne prispieva k rozvoju súkromného podnikania na Slovensku v oblasti medzinárodnej a vnútroštátnej cestnej dopravy. Obhajuje záujmy svojich členov - autodopravcov, ktorí vykonávajú medzinárodnú kamiónovú a autokarovú dopravu. ČESMAD Slovakia je členom Medzinárodnej únie cestnej dopravy (IRU) so sídlom v Ženeve a v spolupráci s ňou presadzuje legislatívne normy v Európskej hospodárskej komisii.

IRU (Medzinárodná únia cestnej dopravy) je svetová organizácia cestnej dopravy, ktorá obhajuje záujmy autobusov, nákladných vozidiel, taxíkov a operátorov cestnej dopravy v snahe zabezpečiť hospodársky rast a prosperitu prostredníctvom udržateľnej mobility osôb a pohybu tovaru po cestách na svete. Aktívne spolupracuje s Európskou komisiou a Európskym parlamentom.

Mediálni partneri

ZELENÁ VLNA = rozhlasové dopravné spravodajstvo RTVS od roku 2009 s predchádzajúcou tradíciou federálneho vysielania od roku 1974. Komplexné informácie o cestnej premávke vysiela 24 hodín denne Rádio Slovensko. Dopravné správy Zelenej vlny vysielajú aj ostatné okruhy RTVS: Rádio Regina, Rádio Patria, Rádio FM. Spolu s ďalšími štyrmi licencovanými rozhlasovými stanicami je Zelená vlna dopravné spravodajstvo s najväčším dosahom na poslucháčov – motoristov. Bezplatné telefónne číslo na prijímanie dopravných informácií je 0800 900 800.