Účinnosť, ktorá podporuje ekonomiku a hýbe komunitami. Hurá!

Vďaka svojej flexibilite sú autobusy významnými prispievateľmi verejnej mobility, turizmu, tvorby pracovných miest, ekonomiky, lepšej sociálnej súdržnosti a spravodlivosti, šetrenia energií, čistejšieho životného prostredia a, samozrejme, bezpečnosti na cestách.

Jednoznačne, žiadny iný prostriedok hromadnej dopravy si nedokáže poradiť so všetkými týmito aspektmi tak jednoducho. A to je dôvod, prečo sú autobusy každý deň modernými kráľmi na cestách, keď ide o účinnosť a flexibilitu. V Európe zabezpečujú 55 % verejnej dopravy, pričom vlaky, električky a metro zabezpečujú dokopy zvyšných 45 %.

Mestské a diaľkové autobusy pracujú hladko, aby dopravili cestujúcich z východzej zastávky do cieľového miesta. A keď sa vyžaduje spojenie alebo prestup s lietadlami, vlakmi, loďami, električkami, trolejbusmi, atď., aj toto spojenie vám zabezpečí autobus a je tak nosným prvkom multimodálnej dopravy!

Národné vzdelávacie systémy na celom svete sa v nenahraditeľnej miere spoliehajú na autobusovú dopravu pri rôznych školských exkurziách, výletoch, športových podujatiach mimo areálu, a v niektorých krajinách aj pri službách školských autobusov pri dennej dochádzke do školy. Autobusy tiež plnia po celom svete mestské kasy mnohých turistických miest a oblastí a to vďaka miliardám denných exkurzií, víkendovým a poznávacím zájazdom či dovolenkám do rôznych destinácií.

V neposlednom rade by mnohí ľudia, vrátane tých, ktorí nevedia alebo nemôžu viesť auto, čelili bez autobusov dramatickému zníženiu ekonomických a rekreačných možností.